Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě – listopad 2016

Srdečně vás zveme na

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

 

sobota 12. listopadu 2016

14:00 – komentovaná prohlídka kostela sv. Martina v Dolním Městě
15:00 – komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty v Loukově

14:00 – 16:00 Program pro děti: Legenda o sv. Martinovi – tvořivé dílny a hry sraz ve 14:00 před kostelem sv. Martina v Dolním Městě

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

16:00 – mše svatá ke cti sv. Martina celebruje P. Tomáš Fiala
17:00 – benefiční koncert „Malovaný klášter“ – písně a balady: Prokop Hodina (housle), Jiří Hodina (zpěv, housle)

Pořádají Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. a farnost Lipnice nad Sázavou.