Opravy

Přehled použitých financí

Kostel Částka
Kostel sv. Markéty 8 683 002,2 Kč
Kostel sv. Martina 4 286 974,4 Kč
Kostel sv. Jiří 3 295 000,- Kč
Ostatní opravy 252 587,8 Kč
Celkem 16 517 564,4 Kč

 

Přehled finančních zdrojů

Zdroj Částka Částka v procentech
Státní rozpočet 13 250 000,- Kč 80,2 %
Veřejná sbírka, dary apod. 1 936 992,9 Kč 11,7 %
Obec Dolní Město 652 343,5 Kč 3,9 %
Kraj Vysočina 428 228,- Kč 2,6 %
Biskupství královéhradecké 200 000,- Kč 1,2 %
Ministerstvo kultury ČR 50 000,- Kč 0,3 %