Opravy

Milí přátelé podlipnických kostelů,

bezmála devatenáct let se naše organizace stará o postupnou opravu a obnovu kostelů sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici. Dosud jsme díky grantům, příspěvkům do veřejné sbírky (v několika případech významným) a spolupráci s obcemi mohli do oprav kostelů investovat částku přesahující 16, 5 milionu Kč. Přestože se tato částka jeví jako astronomická, stále před námi zůstává mnoho práce….práce „jako“ na kostele.

prosíme o finanční příspěvek na aktuální opravy realizované v roce 2019

Letos jsme po delší době získali větší dotaci z Evropské unie ve výši 2 300 000,- Kč, která je určená  na další opravy kostela sv. Jiří v Řečici.  Práce, které jsou v současné době v plném proudu však mají celkový rozpočet 2 741.769,- Kč . Na dofinancování akce, jejíž součástí je mj. oprava střechy, vnějších i vnitřních omítek, nové lavice či elektřina je potřeba ještě  424 000,- Kč. Budeme Vám velice vděčni za jakýkoli příspěvek.

Vaši Přátelé podlipnických kostelů

č. ú. 220 068 4522 / 2010

Přehled použitých financí v minulých letech

Kostel Částka
Kostel sv. Markéty 8 683 002,2 Kč
Kostel sv. Martina 4 286 974,4 Kč
Kostel sv. Jiří 3 295 000,- Kč
Ostatní opravy 252 587,8 Kč
Celkem 16 517 564,4 Kč

 

Přehled finančních zdrojů

Zdroj Částka Částka v procentech
Státní rozpočet 13 250 000,- Kč 80,2 %
Veřejná sbírka, dary apod. 1 936 992,9 Kč 11,7 %
Obec Dolní Město 652 343,5 Kč 3,9 %
Kraj Vysočina 428 228,- Kč 2,6 %
Biskupství královéhradecké 200 000,- Kč 1,2 %
Ministerstvo kultury ČR 50 000,- Kč 0,3 %