Kostel sv. Jiří

Projekt Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici se podařilo zdárně dokončit v roce 2019

Celková přidělená dotace představuje částku 2,184 mil. Kč., což je 95 % ze sumy, která byla v žádosti o podporu stanovena jako uznatelné výdaje projektu. Finanční zdroje pocházejí z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu bylo provedení záchranných stavebních a restaurátorských prací na kostelu sv. Jiří. Provedeny byly především práce týkající se: venkovní fasády kostela, střešní krytiny, podlahové krytiny, interiérových omítek, rekonstrukce elektroinstalace, restaurování původních kostelních lavic či krovových konstrukcí.

fotografie z oprav kostela realizovaných v roce 2019

Řečice_opravy podlahy a omítek 2019

Řečice_opravy střechy 2019

Řečice_opravy fasády 2019

Řečice_opravy podlahy, omítek a inventáře 2019

Opravy provedené v minulosti

Rok Popis
2004-2005 Oprava střechy kupole
2005 Ošetření varhan
2006 Konzervace fasády
2006 Oprava střechy a krovu
2006 Odvodnění
2006 Oprava oltáře
2006 Konzervace maleb v interiéru
2006 Konzervace fasády
2006 Oprava hřbitovní zdi
2008 Oprava fasády