Domácí stránka

Svatomartinské posvícení 2019

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

sobota 16. listopadu 2019

Komentovaná prohlídka podlipnických kostelů s hudebním doprovodem humpoleckého sboru Tucet:

10:00 kostel sv. Jiří v Řečici (slavnostní otevření kostela po rekonstrukci)

11:00 kostel sv. Markéty v Loukově

12:00 kostel sv. Martina v Dolním Městě

(Na putovní komentovanou prohlídku bude vypraven autobus z Humpolce – sraz v 9:30 před Českou poštou. Příspěvek na dopravu vítán!)

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

16:00 mše svatá ke cti sv. Martina – celebruje P. Hroznata Pavel Adamec O. Praem.

16:45 Svatomartinský lampionový průvod s poděkováním za svobodu (sraz před kostelem)

Hospoda U Muchů

20:00 Posvícenská zábava

Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici

Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici

Kostel sv. Jiří v Řečici právě prochází stavební obnovou. Projekt „Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici“, jehož identifikační číslo je CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007972, je spolufinancován Evropskou unií. Římskokatolická farnost Lipnice nad Sázavou, které kostel v Řečici náleží, získala v rámci programu Integrovaný regionální operační program (IROP) finanční prostředky na záchranu kostela sv. Jiří, zapsaného v Indikativním seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP.

Celková přidělená dotace představuje částku 2,184 mil. Kč., což je 95 % ze sumy, která byla v žádosti o podporu stanovena jako uznatelné výdaje projektu. Finanční zdroje pocházejí z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je provedení záchranných stavebních a restaurátorských prací na kostelu sv. Jiří, památce ze 14. století. Provedeny budou především práce týkající se: venkovní fasády kostela, střešní krytiny, podlahové krytiny, interiérových omítek, rekonstrukce elektroinstalace, restaurování původních kostelních lavic či krovových konstrukcí.

Výsledkem projektu bude revitalizovaný památkový objekt, u kterého se očekává zvýšení počtu jeho návštěvníků.

Realizace projektu je plánována do 30. 10. 2019.

Projekt Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici se podařilo zdárně dokončit.

PROSÍME O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK na dofinancování akce.

Letos jsme po delší době získali větší dotaci z Evropské unie ve výši 2 300 000,- Kč, která je určená  na další opravy kostela sv. Jiří v Řečici.  Práce, které jsou v současné době již dokončené, však mají celkový rozpočet 2 741.769,- Kč . Na dofinancování akce, jejíž součástí je mj. oprava střechy, vnějších i vnitřních omítek, nové lavice či elektřina je potřeba ještě  424 000,- Kč. Budeme Vám velice vděčni za jakýkoli příspěvek.

č. ú. 220 068 4522 / 2010