Kostely

Podlipnické kostely, kostel sv. Martina v Dolním Městě, kostel sv. Jiří v Řečici a kostel sv. Markéty v Loukově se nacházejí poblíž Lipnice nad Sázavou. Kostely pocházejí ze 14. století a vzácné jsou především díky velkému množství dochovaných nástěnných maleb ze středověku.