se snaží o obnovu a oživení tří polozapomenutých vysočinských kostelíků, které ukrývají nástěnné malby ze 14. století
  • Kostel sv. Markéty


    Post
  • Kostel sv. Martina


    Post
  • Kostel sv. Jiří


    Post

Aktuální dění


Srdečně vás zveme na

Cyrilometodějský den pro podlipnické kostely


úterý 5. července 2016


kostel sv. Martina v DOlním Městě

14:00 - mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje – celebruje P. Radek Martinek
15:00 - Srdce i duše: oltář - přednáška P.Radka Martinka

PhDr. Radek Martinek PhD. je knězem a historikem umění. Dlouhodobě se věnuje ochraně církevních památek, liturgii a křesťanské symbolice. Jeho zvláštní zájem patří péči a ochraně historického církevního textilu.

10:00 - 13:00 otevřeny kostely sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici.

Pořádají Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. a farnost Lipnice nad Sázavou.

2011 Nova all rights reserved. Luiszuno.com