se snaží o obnovu a oživení tří polozapomenutých vysočinských kostelíků, které ukrývají nástěnné malby ze 14. století
  • Kostel sv. Markéty


    Post
  • Kostel sv. Martina


    Post
  • Kostel sv. Jiří


    Post

Aktuální dění


Srdečně vás zveme na

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě


sobota 12. listopadu 2016


14:00 - komentovaná prohlídka kostela sv. Martina v Dolním Městě
15:00 - komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty v Loukově

14:00 - 16:00 Program pro děti: Legenda o sv. Martinovi - tvořivé dílny a hry sraz ve 14:00 před kostelem sv. Martina v Dolním Městě

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

16:00 - mše svatá ke cti sv. Martina celebruje P. Tomáš Fiala
17:00 - benefiční koncert „Malovaný klášter“ - písně a balady: Prokop Hodina (housle), Jiří Hodina (zpěv, housle)


Pořádají Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. a farnost Lipnice nad Sázavou.

2011 Nova all rights reserved. Luiszuno.com