Domácí stránka

Martin 2023

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

11 a 19. listopadu 2023

Sobota 11. listopadu

Kostel sv. Martina

16:00  – Mše svatá ke cti sv. Martina s udělením novokněžského požehnání / celebruje P. Matěj Jirsa

17:00 – Svatomartinský lampionový průvod / začátek před kostelem

Obecní dům U Muchů

14:00 – 18:00 Den otevřených dveří

20:00 Posvícenská zábava

Neděle 12. listopadu

Obecní dům U Muchů

11:00 – 15:00 Posvícenská husa (na objednání 569 587 121)

Neděle 19. listopadu

Podlipnické kostely

Putovní koncert duchovní hudby humpoleckého sboru Tucet

14:00 Kostel sv. Jiří v Řečici

15:00 Kostel sv. Markéty v Loukově

16:00 Kostel sv. Martina v Dolním Městě

V rámci putování promluví ředitel humpoleckého gymnázia Mgr. Jiří Dalík o době, v níž vznikaly podlipnické kostely

Na putovní koncert bude zajištěna doprava autobusem z Humpolce. Odjezd ve 13:30 od pošty

Během listopadu 2021 se podařilo osazení střešních okapů na střeše presbytáře kostela sv. Markéty v Loukově.

Celkové náklady byly 132.011,- .

Velice děkujeme paní Miladě Mošnové, která na akci přispěla částkou  70tis.Kč.

Děkujeme také obci Dolní Město, která přispěla částkou 13.201,10Kč tj. 10 %celkových nákladů, a kraji Vysočina – z Fondu Vysočiny jsme dostali 45% nákladů tj. 52.804,-Kč.

Osazení dřevěných (zevnitř měděných) okapních žlabů na vnější fasádu, respektive pod dřevěnou římsu střechy, mělo ulehčit permanentnímu zatékání do gotických opěráků presbytáře. Okapní systém se již uplatňuje po obou stranách lodí kostela, v této části chyběl.

Realizací tohoto projektu jsme zabránili vlhnutí zdí, následnému opadávání vápenné exteriérové omítky a případné degradaci nástěnných maleb interiéru. Zlepšil se také celkový vzhled kostela.

Projekt Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici se podařilo zdárně dokončit.

PROSÍME O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK na dofinancování akce.

V roce 2019 jsme po delší době získali větší dotaci z Evropské unie ve výši 2 300 000,- Kč, která je určená  na další opravy kostela sv. Jiří v Řečici.  Práce, které jsou v současné době již dokončené, však mají celkový rozpočet 2 741.769,- Kč . Na dofinancování akce, jejíž součástí je mj. oprava střechy, vnějších i vnitřních omítek, nové lavice či elektřina je potřeba ještě  424 000,- Kč. Budeme Vám velice vděčni za jakýkoli příspěvek.

č. ú. 220 068 4522 / 2010