se snaží o obnovu a oživení tří polozapomenutých vysočinských kostelíků, které ukrývají nástěnné malby ze 14. století
  • Kostel sv. Markéty


    Post
  • Kostel sv. Martina


    Post
  • Kostel sv. Jiří


    Post

Aktuální dění


Srdečně vás zveme na

Svatojiřskou pouť v Řečici a den pro podlipnické kostely


sobota 22. duben 2017


9:30 - komentovaná prohlídka kostela sv. jiří v Řečici
10:30 - komentovaná prohlídka kostela sv. Martina v Dolním Městě
11:30 - komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty v Loukově


Kostel sv. Jiří v Řečici

14:00 - mše svatá ke cti sv. Jiří, celebruje P. Christian Pšenička O.Praem.
15:00 - benefiční koncert „Zpěv nebeských hierarchií“ - duchovní hudba středověku & renesance, Gontrassek - vokální soubor z Prahy pod vedením Jana Bati


Pořádají Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. a farnost Lipnice nad Sázavou.

2011 Nova all rights reserved. Luiszuno.com