Kostel sv. Markéty

Fotografie z tlakového omytí a nátěru střechy kostela v roce 2019

Pěkně děkujeme všem dárcům, díky kterým mohla nezbytná údržba střešní krytiny proběhnout.

Opravy provedené v minulosti

Rok Popis
2004-2005 Oprava střechy kupole
2005 Ošetření varhan
2006 Konzervace fasády
2006 Oprava střechy a krovu
2006 Odvodnění
2007 Okapy
2008 Impregnace střechy
2008 Oprava v interiéru (strop, podlaha, odvodnění, okna, mříže), dlažba kolem kostela
2009 Restaurování maleb v interiéru kostela
2009-2011 Oprava hřbitovní zdi

2009-2011

2006

2005

2004-2005