O sdružení

Občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů jsme založili v roce 2001 na podoru tří polozapomenutých pokladů středověké Vysočiny, které se nacházejí v těsné blízkosti hradu Lipnice. Jedná se o kostely sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici. Jsou to jedinečné, leč chátrající památky, které si příchozího podmaňují svou prostou krásou. V interiérech ukrývají podlipnické kostelíky vzácné nástěnné gotické malby ze 14. století. Ty jsou však vlivem letitého zanedbání v politováníhodném stavu. Znovuobnovením tradičních poutí, pořádáním koncertů, odborných přednášek, výstav a dalších duchovních a kulturních akcí v prostorách těchto kostelů, zamýšlíme otevřít tato ukrytá místa všem, kteří jejich prostou krásu ještě neobjevili a těm, kteří ji už znají, dopřát možnost nahlédnout do nich častěji než sporadicky.

Od počátku naší činnosti také pomáháme získávat finance potřebné na opravu kostelů. Tyto prostředky postupně investujeme do nezbytných oprav. Kostely patří do lipnické farnosti, která naši iniciativu vítá a podle svých možností nám pomáhá. Srdečně děkujeme všem, kteří nás na naší podlipnické „cestě“ jakýmkoli způsobem provázejí.

Seznam členů

PhDr. Líza Faktorová předsedkyně sdružení, kurátorka výtvarných sbírek Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Mgr. Štěpán Macháček středoškolský učitel
Bc.Marek Hanzlík místopředseda sdružení, kastelán hradu Lipnice nad Sázavou
Bc. Josef Faktor pracovník v sociálních službách Fokus Tábor
MgA. Magdalena Schmidtová výtvarnice, pedagožka
Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková, Ph. D. psycholožka
Ing. Eva Vorlíčková ekonomka
Mgr. Jan Rűckl  jáhen, biskupský sekretář
Mgr. Klára Jirsová bohemistka
RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D. biochemik
Mgr. Filip Srovnal, Ph.D. památkář
Mgr. Zuzana Šálanská pedagožka
Mgr. Jan Baťa hudebník
JUDr. Petr Čížek právník

S kým spolupracujeme

Při opravách kostelů spolupracuje s následujícími institucemi:

 • Národní památkový ústav
 • Obec Dolní Město
 • Obec Řečice
 • Římskokatolická farnost Lipnice nad Sázavou
 • Biskupství Královéhradecké
 • Ministerstvo kultury ČR – odbor památkové péče
 • Krajský úřad kraje Vysočina – odbor kultury a památkové péče
 • Městský úřad Světlá nad Sázavou – odbor stavebního úřadu a územního plánování
 • Městský úřad Humpolec – odbor životního prostředí a památkové péče

Při samotných opravách, projektových a restaurátorských pracích spolupracujeme s níže uvedenými projektanty, restaurátory a řemeslníky:

 • Girsa AT, spol. s r. o. pod vedením doc. ing. akad. arch. Václava Girsy
 • REOPA, s.r.o.
 • Michal Šelemba DiS.
 • Jan Frühauf, akad. mal.
 • Karel Ungr
 • Jana Kovandová
 • BcA. Marek Běťák
 • Zbyněk Fojtášek
 • akad. sochař Kateřina Amortová

Oficiální údaje

Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s.
Vršovická 663/73
100 00 Praha 10
IĆ: 26517523
registrace na Ministerstvu vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/45807/01-R

bankovní účet pro provoz sdružení 220 068 4522 / 2010

veřejná sbírka byla vyhlášena dne 15.4.2017

bankovní účet pro veřejnou sbírku 200 068 4528/ 2010