Archiv rubriky: Aktuální dění

Den pro podlipnické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici

sobota 27. dubna 2024

9:00 – 12:00 úklid kolem kostela v rámci akce Ukliďme Česko

14:00 – 16:00 divadlo A šmytec – Birlibán, loutková pohádka s písničkami

Pětiboj sv. Jiří – soutěže pro děti

Kostel sv. Jiří

15:00 – komentovaná prohlídka kostela

16:00 – Nadechnout se Co když se člověk nevejde do škatulky, kterou mu předkládá okolí, církev, rodina, společnost? Přijďte se nadechnout za sebe i za všechny ty, kteří to potřebují! / duchovní průvodce P. Matěj Jirsa

17:00 Velikonoční koncert komorního pěveckého sboru Lumen Pacov pod vedením Petra Koronthályho.

Farní mše sv. bude v Řečici sloužena v neděli 28. dubna v 10 h.

Pořádá o. p. s. Přátelé podlipnických kostelů ve spolupráci se spolkem Řečice ŽIJE! a farností Lipnice nad Sázavou

Během listopadu 2021 se podařilo osazení střešních okapů na střeše presbytáře kostela sv. Markéty v Loukově.

Celkové náklady byly 132.011,- .

Velice děkujeme paní Miladě Mošnové, která na akci přispěla částkou  70tis.Kč.

Děkujeme také obci Dolní Město, která přispěla částkou 13.201,10Kč tj. 10 %celkových nákladů, a kraji Vysočina – z Fondu Vysočiny jsme dostali 45% nákladů tj. 52.804,-Kč.

Osazení dřevěných (zevnitř měděných) okapních žlabů na vnější fasádu, respektive pod dřevěnou římsu střechy, mělo ulehčit permanentnímu zatékání do gotických opěráků presbytáře. Okapní systém se již uplatňuje po obou stranách lodí kostela, v této části chyběl.

Realizací tohoto projektu jsme zabránili vlhnutí zdí, následnému opadávání vápenné exteriérové omítky a případné degradaci nástěnných maleb interiéru. Zlepšil se také celkový vzhled kostela.

Projekt Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici se podařilo zdárně dokončit.

PROSÍME O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK na dofinancování akce.

V roce 2019 jsme po delší době získali větší dotaci z Evropské unie ve výši 2 300 000,- Kč, která je určená  na další opravy kostela sv. Jiří v Řečici.  Práce, které jsou v současné době již dokončené, však mají celkový rozpočet 2 741.769,- Kč . Na dofinancování akce, jejíž součástí je mj. oprava střechy, vnějších i vnitřních omítek, nové lavice či elektřina je potřeba ještě  424 000,- Kč. Budeme Vám velice vděčni za jakýkoli příspěvek.

č. ú. 220 068 4522 / 2010