Jak nás podpořit

Příspěvky na opravy kostelů a na provoz společnosti můžete zasílat na:

bankovní účet  220 068 4522 / 2010

Často potřebujeme i jinou pomoc než finanční, například při organizaci dnů pro Podlipnické kostely. Pokud byste nám chtěli takto pomáhat, můžete nám napsat na email:

liza.mach@gmail.com

Naše korespondenční adresa Je:

Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s.
Vršovická 663/73
100 00 Praha 10

veřejná sbírka byla vyhlášena dne 15.4.2017

bankovní účet pro veřejnou sbírku 200 068 4528/ 2010