Fotogalerie

Konference Podlipnické kostely- minulost bez budoucnosti? 7.-10. července 2022

     

nástěnné malby v kostele sv. Martina

Dny pro Podlipnické kostely

dílna gregoriánského chorálu s Davidem Ebenem 10. 7. 2021

dílna gregoriánského chorálu s Davidem Ebenem 10.7.2021

mše ke cti sv. Markéty 11.7.2021 v Loukově

kostel sv. Markéty v Loukově

Mše svatá na poděkování, Řečice 5.7.2020

Svatojiřský koncert, Řečice, 5.7.2020

Miroslava Časarová, Svatojiřský koncert, Řečice, 5.7.2020

komentovaná prohlídka, Řečice, 5.7.2020

kostel sv, Jiří v Řečici

Vademecum, pěší pouť za účasti Migrujících historiků umění, Ivan Foletti a kol., Řečice 11.7.2020

Vademecum, pěší pouť za účasti Migrujících historiků umění, Ivan Foletti a kol., Dolní Město 11.7.2020

Svatomarkétská pouť v Loukově 12. 7. 2020

koncert Anglické fantazie, Rečice, 12. 7. 2020

koncert Anglické fantazie, Rečice, 12. 7. 2020

koncert Anglické fantazie, Rečice, 12. 7. 2020

nástěnné malby v kostele sv. Markéty v Loukově

Svatomartinské posvícení 2018, hospoda u Muchů, přednáška Lukáše Noska - Islám a Evropa

Svatomartinské posvícení 2017, lampionový průvod

Svatomartinské posvícení 2017, hospoda U Muchů, přednáška Norberta Schmidta: Kostel pro moderní dobu

Hra pro děti o svatém Jiří a draku, den pro podlipnické kostely 23.4.2016

Cyrilometodějská bohoslužba 5. 7. 2014, kostel sv. Martina

u pomníku padlých v  Dolním Městě, modlitba za oběti I. světové války a za mír současného světa, 9.11. 2014

hospoda U Muchů, přednáška Tomáše Petřáčka o I. světové válce, 9.11.2014

Hospoda u Muchů- svatomartinské posvícení- divadlo pro děti , 9.11.2013

potní mše svatá, svatomartinské posvícení 2013

poutní mše svatá, svatomartinské posvícení 2013