Archiv autora: Editace

Martin 2023

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

11 a 19. listopadu 2023

Sobota 11. listopadu

Kostel sv. Martina

16:00  – Mše svatá ke cti sv. Martina s udělením novokněžského požehnání / celebruje P. Matěj Jirsa

17:00 – Svatomartinský lampionový průvod / začátek před kostelem

Obecní dům U Muchů

14:00 – 18:00 Den otevřených dveří

20:00 Posvícenská zábava

Neděle 12. listopadu

Obecní dům U Muchů

11:00 – 15:00 Posvícenská husa (na objednání 569 587 121)

Neděle 19. listopadu

Podlipnické kostely

Putovní koncert duchovní hudby humpoleckého sboru Tucet

14:00 Kostel sv. Jiří v Řečici

15:00 Kostel sv. Markéty v Loukově

16:00 Kostel sv. Martina v Dolním Městě

V rámci putování promluví ředitel humpoleckého gymnázia Mgr. Jiří Dalík o době, v níž vznikaly podlipnické kostely

Na putovní koncert bude zajištěna doprava autobusem z Humpolce. Odjezd ve 13:30 od pošty

Markéta 2023

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť v Loukově

15. a 16. července 2023

Sobota

Pěší pouť z Dolního Města do Loukova s P. Josefem Prokešem / hudební doprovod Anna a Josef Žákovi

Kostel sv. Martina

15:30 Úvod do pouti – Jak může putování proměnit můj každodenní život? / P. Josef Prokeš

Kostel sv. Markéty v Loukově

18:00 Mše svatá ke cti sv. Markéty (s nedělní platností)

19:00 Jak žít církev v dnešním světě? / P. Josef Prokeš

(S sebou dobrou obuv a svačinu)

Neděle

Komentované prohlídky podlipnických kostelů

10:00 Kostel sv. Jiří v Řečici

11:00 Kostel sv. Martina v Dolním Městě

12:00 Kostel sv. Markéty v Loukově

www.podlipnickekostely.cz

Důvodem konání bohoslužebné části letošní pouti v sobotu, namísto obvyklé neděle, jsou časové možnosti pozvaného kněze a hudebníků.

Svatý Jiří 2023

Den pro podlipnické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici

22. – 23. dubna 2023

Sobota 22. dubna

Komentované prohlídky podlipnických kostelů:

10:00 Kostel sv. Martina v Dolním Městě

11:00 Kostel sv. Markéty v Loukově

15:30 Kostel sv. Jiří v Řečici

Program v Řečici:

9:00 – 12:00 Úklid kolem kostela v rámci „Ukliďme Česko“

14:00  Kolem světa za pohádkou, Divadlo A šmytec / společenský sál na obecním úřadě

16:00  Modlitba za mír s P. Michalem Pulcem / kostel sv. Jiří

15:00 –17:00 Pětiboj sv. Jiří  – zábava pro děti i pro dospělé

Neděle 23. dubna

10:00 Svatojiřská poutní mše svatá – celebruje P. Pavel Veith / kostel sv. Jiří

Sv. Martin 2022

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení

Sobota 12. listopadu 2022

kostel svatého Martina v Dolním Městě:

15:00 – Uvedení básnické sbírky Rostislava Šímy Hrobařův syn

Autorské čtení: Rostislav Šíma, Stanislav Hausvater, Jaromíra Zálišová, Sufian Massalema, Vojtěch Kučera a další

Hudba: Mélusine de Pas (viola da gamba)

16:30 – Mše svatá ke cti sv. Martina, celebruje P. Jan Hamberger

17:30 – Svatomartinský lampionový průvod

(Průvod bude vycházet od kostela sv. Martina a bude zakončen modlitbou za mír u památníku padlých z První a Druhé světové války)

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť v Loukově

10. července 2022

Kostel sv. Markéty v Loukově

10:00 Poutní mše sv. ke cti sv. Markéty – celebruje P. Tomáš Petráček

11:00 Komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty

Mezi klasy – zvuková procházka a intervence v krajině bývalého Loukova

14:30 Sraz ke zvukové procházce u kaple v Meziklasí

15:10 Zvuková intervence na louce před kostelem sv. Markéty a v interiéru kostela

Zvuková intervence: Martin Debřička (saxofon), Haštal Hapka (pozoun), Jan Jirucha (pozoun), Anežka Matoušková (hlas), Mélusine de Pas (viola da gamba), Jan Trojan (ozvučený plech, varhany), Zdeněk Závodný (saxofon) ad. Při události vznikne kolektivní grafická partitura zvuků krajiny Loukova, kterou společně s hudebníky vytvoří Tobiáš Horváth.

Dramaturgie a režie: Jan Trojan

www.podlipnickékostely.cz

Svatomarkétská pouť doprovází mezinárodní konferenci Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?

Akci pořádají: Přátelé podlipnických kostel o. p. s. ve spolupráci s římskokatolickou farností Lipnice nad Sázavou a Národním památkovým ústavem

Akci podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Hranipex, římskokatolická farnost Lipnice nad Sázavou, Libuše Paukertová Leharová, Mlada a Karel Kyovští, Jaroslava Brožová a další

Konference


mediální partner:

konference Podlipnické kostely-minulost bez budoucnosti? pátek 7. 7. 2022, foto Petr Neubert

Během listopadu 2021 se podařilo osazení střešních okapů na střeše presbytáře kostela sv. Markéty v Loukově.

Celkové náklady byly 132.011,- .

Velice děkujeme paní Miladě Mošnové, která na akci přispěla částkou  70tis.Kč.

Děkujeme také obci Dolní Město, která přispěla částkou 13.201,10Kč tj. 10 %celkových nákladů, a kraji Vysočina – z Fondu Vysočiny jsme dostali 45% nákladů tj. 52.804,-Kč.

Osazení dřevěných (zevnitř měděných) okapních žlabů na vnější fasádu, respektive pod dřevěnou římsu střechy, mělo ulehčit permanentnímu zatékání do gotických opěráků presbytáře. Okapní systém se již uplatňuje po obou stranách lodí kostela, v této části chyběl.

Realizací tohoto projektu jsme zabránili vlhnutí zdí, následnému opadávání vápenné exteriérové omítky a případné degradaci nástěnných maleb interiéru. Zlepšil se také celkový vzhled kostela.

sv. Martin 2021

srdečně vás zveme na:

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

sobota 13. listopadu 2021

kostel sv. Martina v Dolním Městě
14:00 mše svatá ke cti sv. Martina – celebruje P. Petr Beneš CSsR
18:00 Svatomartinský benefiční koncert pěveckého sdružení Tucet z Humpolce

Hospoda U Muchů
15:00 Není dobře, aby člověk byl sám: Jak žít ve společenství v dnešní době – přednáška P. Petra Beneše CSsR

Památník padlých z První a Druhé světové války na staré návsi
17:00 Svatomartinský lampionový průvod
(průvod bude končit u kostela )