sborník

Na konci roku 2023 se podařilo dokončit knihu

Podlipnické kostely

studie, úvahy, dokumenty

Líza Faktorová, Filip Srovnal a Norbert Schmidt (edd.)

Sborník studií, esejů a úvah, dokumentů a fotografií o kostelech sv. Martina v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Markéty v Loukově vychází z mezioborového setkání Podlipnické kostely – minulost bez budoucnosti?, které se konalo roku 2022 na Hradě Lipnici. 

Vydali Přátelé podlipnických kostelů o. p. s. v roce 2023 ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

Zveme vás na uvedení knihy, které proběhne 9.května od 19:30 v Dominikánské 8, při klášteře sv. Jiljí v Praze.

(vstup Jalovcová 2)