Svatojiřská pouť 2019

Srdečně vás zveme na
Svatojiřskou pouť v Řečici 
v sobotu 27. dubna 2019
9:30 – komentovaná prohlídka kostela
10:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří
celebruje Mons.ThLic. Artur Matuszek, Th.D., farář v Praze-Vršovicích)