Archiv rubriky: Archiv akcí

týden pro podlipnické kostely 2020

TÝDEN PRO PODLIPNICKÉ KOSTELY

5. července – 12. července 2020

neděle 5. 7.,kostel sv. Jiří v Řečici 

16:00 – Slavnostní mše svatá na poděkování za opravu kostela – celebruje                P. Hroznata Pavel Adamec O. Praem.

17:00 – komentovaná prohlídka kostela

18:00 – Svatojiřský koncert – Miroslava Časarová (zpěv); Martin Dvořák (klavír)

pondělí 6. 7., kostel sv. Jiří v Řečici

16:00 – komentovaná prohlídka kostela

17:00 – koncert Anglické fantazie – renesanční hudba alžbětinské Anglie (Orlando Gibbons, Thomas Morley…) / Mélusine de Pas – viola da gamba, zpěv; Nolwenn Tardy – viola, zpěv; Olivia Gutherz – viola da gamba

pondělí 6. 7. – pátek 10. 7.

10:00-12:00 / 15:00-17:00 budou otevřeny podlipnické kostely sv. Jiří v Řečici (klíč na požádání na obecním úřadu vedle kostela), sv. Martina v Dolním Městě a sv. Markéty v Loukově

sobota 11. 7.

Vademecumpěší pouť přes: Kostel sv. Markéty v Loukově ,kostel sv. Martina v Dolním Městě, kostel sv. Jiří v Řečici, kaple sv. Vavřince na hradě Lipnice

Pouť proběhne za účasti Migrujících historiků umění (Ivan Foletti a kol., www.earlymedievalstudies.com) a Kláry Benešovské, sraz v 10:00 před kostelem sv. Markéty v Loukově; děti, pevné boty a svačinu na celý den s sebou

Hrad Lipnice

17:30 – Od krajiny k objektu a člověku: na cestě z Lausanne do Normandie; přednáška Migrujících historiků umění (Ivan Foletti a kol.)

neděle 12. 7. – Svatomarkétská pouť v Loukově, kostel sv. Markéty v Loukově

10:00 – slavnostní mše svatá ke cti sv. Markéty – celebruje P. Pavel Veith ; káže Jan Rückl ;zpívá vokálně-instrumentální soubor Senza nome

16:00 – Svatomarkétský koncert – vokálně-instrumentální soubor Senza nome

komentovaná prohlídka podlipnických kostelů:

13:00 kostel sv. Jiří v Řečici

 14:00 kostel sv. Martina v Dolním Městě

15:00 kostel sv. Markéty v Loukově

Svatomartinské posvícení 2019

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

sobota 16. listopadu 2019

Komentovaná prohlídka podlipnických kostelů s hudebním doprovodem humpoleckého sboru Tucet:

10:00 kostel sv. Jiří v Řečici (slavnostní otevření kostela po rekonstrukci)

11:00 kostel sv. Markéty v Loukově

12:00 kostel sv. Martina v Dolním Městě

(Na putovní komentovanou prohlídku bude vypraven autobus z Humpolce – sraz v 9:30 před Českou poštou. Příspěvek na dopravu vítán!)

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

16:00 mše svatá ke cti sv. Martina – celebruje P. Hroznata Pavel Adamec O. Praem.

16:45 Svatomartinský lampionový průvod s poděkováním za svobodu (sraz před kostelem)

Hospoda U Muchů

20:00 Posvícenská zábava

Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici

Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici

Kostel sv. Jiří v Řečici právě prochází stavební obnovou. Projekt „Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici“, jehož identifikační číslo je CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007972, je spolufinancován Evropskou unií. Římskokatolická farnost Lipnice nad Sázavou, které kostel v Řečici náleží, získala v rámci programu Integrovaný regionální operační program (IROP) finanční prostředky na záchranu kostela sv. Jiří, zapsaného v Indikativním seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP.

Celková přidělená dotace představuje částku 2,184 mil. Kč., což je 95 % ze sumy, která byla v žádosti o podporu stanovena jako uznatelné výdaje projektu. Finanční zdroje pocházejí z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je provedení záchranných stavebních a restaurátorských prací na kostelu sv. Jiří, památce ze 14. století. Provedeny budou především práce týkající se: venkovní fasády kostela, střešní krytiny, podlahové krytiny, interiérových omítek, rekonstrukce elektroinstalace, restaurování původních kostelních lavic či krovových konstrukcí.

Výsledkem projektu bude revitalizovaný památkový objekt, u kterého se očekává zvýšení počtu jeho návštěvníků.

Realizace projektu je plánována do 30. 10. 2019.

když harfa zpívá

Společnost Přátelé podlipnických kostelů, Římskokatolická farnost v Lipnici nad Sázavou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pořádají benefiční koncert na záchranu kostela sv. Jiří v Řečici, jehož výtěžek bude věnován na jeho právě probíhající stavební opravy.

KDYŽ HARFA ZPÍVÁ… – KONCERT PRO SV. JIŘÍ

Miroslava Časarová-soprán, Antónia Petráková-harfa

Programem koncertu „Když harfa zpívá…“ se podíváme do nejrůznějších období, jako je např. baroko, romantismus, ale i soudobá hudba. Zazní hudba starých mistrů, krásné árie z českých i světových oper, muzikálů ale například i španělské rytmy.

Koncert proběhne v neděli 4. srpna od 18:00 v nově opravených prostorách 2. patra Thurnovského paláce na hradě Lipnici.

Miroslava Časarová

pochází z malé vesničky Křepiny na Vysočině. Její cesta k dráze profesionální zpěvačky byla velmi dlouhá. Po absolvování gymnázia v Humpolci vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Během následujících studií na Pražské konzervatoři získala první místo v celostátní soutěži konzervatoří v Pardubicích, stala se laureátkou soutěže Ad Honorem Mozart a na Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka jí byla udělena cena za nejlepší interpretaci soudobé hudby.

V roce 2014 úspěšně prošla náročným tříkolovým konkurzem do muzikálu Fantom opery, kde získala roli Madamme Giry. Na operních prknech debutovala na podzim 2015 coby Sylva Varescu v Čardášové princezně F. Lehára v divadle J. K. Tyla v Plzni. Následovala Aida, 2. žínka společně s Cizí kněžnou v divadle F. X. Šaldy v Liberci. Dále Giuditta, Mařenka a Krásná Helena v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Bohatá je její koncertní činnost. Zpívala v Římě, ve Vatikánu, v Miláně, v Paříži či Trentu. Velmi ráda interpretuje soudobou hudbu, premiérovala skladby autorů, jakými jsou Jan Zástěra, Zdeněk Šesták, Jan Rybář nebo Hideki Kozakura. Od roku 2015 se zdokonaluje u brazilského barytonisty Miguelangela Cavalcantiho.

BcA. Antónia Petráková

Vystudovala konzervatoř v Žilině, poté HAMU v Praze u profesorky Jany Bouškové, zároveň se soukromě vzdělávala u Kateřiny Englichové. Ještě během studia v Žilině spolupracovala jako orchestrální hráčka s různými slovenskými tělesy (ŠKO Žilina, Štátná filharmónia Košice…). Později byla jako první harfistka členkou Filharmonie Hradec Králové nebo Karlovarského symfonického orchestru. V současnosti spolupracuje s různými orchestry v Česku (Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, ČNSO, Státní opera Praha…) a vystupuje i sólově a komorně.

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť v Loukově

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť v Loukově

pátek 12. července

kostel sv. Markéty v Loukově

18 hodin – Svatomarkétský benefiční koncert pro hoboj a varhany /  hoboj: Veronika Hádková, varhany: Miroslav Pšenička (Bach, Händel, Telemann…)

sobota 13. července

Komentované prohlídky podlipnických kostelů

09:30 hod. – kostel sv. Jiří v Řečici

10:30 hod. –  kostel sv. Martina v Dolním Městě

11:30 hod. –  kostel sv. Markéty v Loukově

Kostel sv. Markéty v Loukově

15:00 hod. –  Mše sv. ke cti svaté Markéty / celebruje P. Pavel Jäger / zpívá Ekola – vokální soubor Sedlec-Prčice

16:30 – Jak Pišta ztratil své skleněné oko / Loutkové divadlo v kufru – Strašidelná hra o třech obrazech  / Scénář a režie: Stefan Osciatka  / Hrají: Pavel Kahotski a hosté / Délka představení: 15min  /představení bude sehráno ve věži kostela

19:00 hod.  – Společná modlitba nešpor

Svatomarketska pouť 2019

Svatojiřská pouť 2019

Srdečně vás zveme na
Svatojiřskou pouť v Řečici 
v sobotu 27. dubna 2019
9:30 – komentovaná prohlídka kostela
10:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří
celebruje Mons.ThLic. Artur Matuszek, Th.D., farář v Praze-Vršovicích)

sobota 10. listopadu 2018

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

sobota 10. listopadu 2018

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

16:00 hodin – Mše svatá ke cti sv. Martina – celebruje P. Jan Hamberger, zpívá vokální soubor Spherae sonantes z Prahy pod vedením Ondřeje Dobisíka

17:00 – Svatomartinský lampionový průvod (začíná před kostelem)

Památník obětem První světové války

17:20 – Zakončení lampionového průvodu a uctění památky obětí První světové války

Hospoda U Muchů

18:00 – Islám a Evropa, aneb vyprávění o naději – přednáška Lukáše Noska

Lukáš Nosek, Th.D. (* 1978), je absolvent doktorského studia teologie na pražské Katolické teologické fakultě. Dále studoval na institutu Dar Comboni for Arabic Studies v Káhiře a arabštinu, islamologii a mezináboženský dialog na Papežském institutu arabských studií a islamologie v Římě (PISAI). Nyní působí na KTF a HTF UK v Praze.

20:00 – Posvícenská zábava

www.podlipnickekostely.cz

Svatomarkétská pouť 14.července 2018

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť v Loukově

sobota 14. července 2018

9:30 – komentovaná prohlídka kostela sv. Jiří v Řečici

10:30 – komentovaná prohlídka kostela sv. Martina v Dolním Městě

11:30 – komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty v Loukově

Kostel sv. Markéty v Loukově

14:00 – slavnostní mše svatá ke cti sv. Markéty – celebruje P. David Vopřada

15:15 – „Křesťanství v prvních staletích“ přednáška P. Davida Vopřady

18:00 – „Malý princ“ představení divadla Já to jsem v podání Víťi Marčíka jr.

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

20:30 – Modlitba nešpor na prahu noci

Během celého dne můžete ve  veřejné sbírce přispět na další opravy podlipnických kostelů.

Pořádají Přátelé podlipnických kostelů

www.podlipnickekostely.cz

Den pro podlipické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici

sobota 28. dubna 2018

Kostel sv. Jiří v Řečici

11:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří – celebruje P. Filip Boháč OP

14:00 – kometovaná prohlídka kostela

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

15:00 – komentovaná prohlídka kostela

Kostel sv. Markéty v Řečici

16:00 – komentovaná prohlídka kostela

Během  dne bude probíhat veřejná sbírka na další opravy podlipnických kostelů

www. podlipickekostely.cz

sv jiri 2018

Svatomartinské posvícení 2018

Srdečně Vás zveme na

Den pro podlipické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici

sobota 28. dubna 2018

Kostel sv. Jiří v Řečici

11:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří – celebruje P. Filip Boháč OP

14:00 – kometovaná prohlídka kostela

 

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

15:00 – komentovaná prohlídka kostela

 

Kostel sv. Markéty v Řečici

16:00 – komentovaná prohlídka kostela

 

Během  dne bude probíhat veřejná sbírka na další opravy podlipnických kostelů