Archiv rubriky: Archiv akcí

Svatojiřská pouť 2019

Srdečně vás zveme na
Svatojiřskou pouť v Řečici 
v sobotu 27. dubna 2019
9:30 – komentovaná prohlídka kostela
10:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří
celebruje Mons.ThLic. Artur Matuszek, Th.D., farář v Praze-Vršovicích)

sobota 10. listopadu 2018

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

sobota 10. listopadu 2018

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

16:00 hodin – Mše svatá ke cti sv. Martina – celebruje P. Jan Hamberger, zpívá vokální soubor Spherae sonantes z Prahy pod vedením Ondřeje Dobisíka

17:00 – Svatomartinský lampionový průvod (začíná před kostelem)

Památník obětem První světové války

17:20 – Zakončení lampionového průvodu a uctění památky obětí První světové války

Hospoda U Muchů

18:00 – Islám a Evropa, aneb vyprávění o naději – přednáška Lukáše Noska

Lukáš Nosek, Th.D. (* 1978), je absolvent doktorského studia teologie na pražské Katolické teologické fakultě. Dále studoval na institutu Dar Comboni for Arabic Studies v Káhiře a arabštinu, islamologii a mezináboženský dialog na Papežském institutu arabských studií a islamologie v Římě (PISAI). Nyní působí na KTF a HTF UK v Praze.

20:00 – Posvícenská zábava

www.podlipnickekostely.cz

Svatomarkétská pouť 14.července 2018

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť v Loukově

sobota 14. července 2018

9:30 – komentovaná prohlídka kostela sv. Jiří v Řečici

10:30 – komentovaná prohlídka kostela sv. Martina v Dolním Městě

11:30 – komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty v Loukově

Kostel sv. Markéty v Loukově

14:00 – slavnostní mše svatá ke cti sv. Markéty – celebruje P. David Vopřada

15:15 – „Křesťanství v prvních staletích“ přednáška P. Davida Vopřady

18:00 – „Malý princ“ představení divadla Já to jsem v podání Víťi Marčíka jr.

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

20:30 – Modlitba nešpor na prahu noci

Během celého dne můžete ve  veřejné sbírce přispět na další opravy podlipnických kostelů.

Pořádají Přátelé podlipnických kostelů

www.podlipnickekostely.cz

Den pro podlipické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici

sobota 28. dubna 2018

Kostel sv. Jiří v Řečici

11:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří – celebruje P. Filip Boháč OP

14:00 – kometovaná prohlídka kostela

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

15:00 – komentovaná prohlídka kostela

Kostel sv. Markéty v Řečici

16:00 – komentovaná prohlídka kostela

Během  dne bude probíhat veřejná sbírka na další opravy podlipnických kostelů

www. podlipickekostely.cz

sv jiri 2018

Svatomartinské posvícení 2018

Srdečně Vás zveme na

Den pro podlipické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici

sobota 28. dubna 2018

Kostel sv. Jiří v Řečici

11:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří – celebruje P. Filip Boháč OP

14:00 – kometovaná prohlídka kostela

 

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

15:00 – komentovaná prohlídka kostela

 

Kostel sv. Markéty v Řečici

16:00 – komentovaná prohlídka kostela

 

Během  dne bude probíhat veřejná sbírka na další opravy podlipnických kostelů

 

 

Svatomartinské posvícení 2017

Srdečně Vás zveme na

Den pro podlipnické kostely & Svatomartinské posvícení

Sobota 11. listopadu 2017

13:00 – Hospoda U Muchů

„Nebojte se!“ Jaké strachy a obavy provází náš život?

Duchovní obnova s P. Filipem Boháčem OP určená nejen věřícím. Po přednášce bude příležitost ke svátosti smíření nebo osobnímu rozhovoru s knězem.

 15:30 – kostel sv. Martina v Dolním Městě

Mše svatá ke cti sv. Martina – celebruje P. Filip Boháč OP

16:30 – Zahájení svatomartinského lampionového průvodu u kostela sv. Martina.

17:00 – Hospoda U Muchů

„Kostel pro moderní dobu“ přednáška Ing. arch. Mgr. Norberta Schmidta s debatou

o stavbách Josipa Plečnika, Josefa Gočára, Pavla Janáka a Rudolfa Schwarze.
Kolik různých podob může mít hledání adekvátního výrazu a uspořádání sakrální stavby? Na čem všem záleží a nezáleží?

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt je architekt, redaktor kulturně-teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF Univerzity Karlovy v Praze. V AP atelieru Josefa Pleskota spolupracoval mimo jiné na projektech obnovy Studentského kostela sv. Rodiny v Českých Budějovicích nebo kaple Parlamentu České republiky. Sám je autorem schrány a úpravy místa posledního odpočinku P. Josefa Toufara v Číhošti a Nového kříže pro věž Sv. Jakuba v Kutné Hoře. Z kraje tohoto roku vyšla v nakladatelství Triáda jeho kniha Přímluva za současnost – Umění v sakrálním prostoru.

 20:00 – Hospoda U Muchů

Svatomartinské posvícení

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť

Srdečně Vás zveme na

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť
15.- 16. července 2017

Kostel sv. Markéty v Loukově
sobota

10:00 – Poutní mše svatá ke cti sv. Markéty – celebruje Otec biskup Václav Malý

11:00 – Uvedení nové knihy Miloše Doležala Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště po 65 letech

17:00 – Benefiční koncert Scherzi musicali (G. Ph. Telemann, C. Fr. Abel, C. H. Graun, G. Fringer a   další) učinkují: Marie Larsen (viola da gamba), Mélusine de Pas (viola da gamba),
Ulrik Gaston Larsen (barokní loutna)

20:30 – Nešpory – modlitba na prahu noci

program pro děti:
16:00 -18:00 Kostel všemi smysly / povede Zuzana Minářová / sraz před kostelem

Podlipnické kostely sv. Markéty v Loukově, sv. Martina v Dolním Městě a sv. Jiří v Řečici budou v sobotu otevřeny pro veřejnost od 14 do 16:45

neděle
10:00 – Mše svatá – celebruje P. Pavel Veith

11:00 – Pěší pouť do Zahrádky (dobré boty a oběd s sebou) / trasa bude schůdná i pro rodiny s dětmi. Odvoz řidičů zpět do Loukova k autům zajištěn.

15:00 – komentovaná prohlídka kostela sv. Víta v Zahrádce – Marek Hanzlík

I přes probíhající rekonstrukci komunikace na trase Dolní Město – Rejčkov bude příjezd ke kostelu sv. Markéty v Loukově od Dolního Města povolen, od Dobré Vody Lipnické a Rejčkova bude příjezd zajištěn přes objízdné trasy.

Přátelé podlipnických kostelů o. p. s. a farnost Lipnice nad Sázavou

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě – listopad 2016

Srdečně vás zveme na

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

 

sobota 12. listopadu 2016

14:00 – komentovaná prohlídka kostela sv. Martina v Dolním Městě
15:00 – komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty v Loukově

14:00 – 16:00 Program pro děti: Legenda o sv. Martinovi – tvořivé dílny a hry sraz ve 14:00 před kostelem sv. Martina v Dolním Městě

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

16:00 – mše svatá ke cti sv. Martina celebruje P. Tomáš Fiala
17:00 – benefiční koncert „Malovaný klášter“ – písně a balady: Prokop Hodina (housle), Jiří Hodina (zpěv, housle)

Pořádají Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. a farnost Lipnice nad Sázavou.