Archiv rubriky: Archiv akcí

Den pro podlipické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici

sobota 28. dubna 2018

Kostel sv. Jiří v Řečici

11:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří – celebruje P. Filip Boháč OP

14:00 – kometovaná prohlídka kostela

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

15:00 – komentovaná prohlídka kostela

Kostel sv. Markéty v Řečici

16:00 – komentovaná prohlídka kostela

Během  dne bude probíhat veřejná sbírka na další opravy podlipnických kostelů

www. podlipickekostely.cz

sv jiri 2018

Svatomartinské posvícení 2018

Srdečně Vás zveme na

Den pro podlipické kostely a Svatojiřská pouť v Řečici

sobota 28. dubna 2018

Kostel sv. Jiří v Řečici

11:00 – mše svatá ke cti sv. Jiří – celebruje P. Filip Boháč OP

14:00 – kometovaná prohlídka kostela

 

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

15:00 – komentovaná prohlídka kostela

 

Kostel sv. Markéty v Řečici

16:00 – komentovaná prohlídka kostela

 

Během  dne bude probíhat veřejná sbírka na další opravy podlipnických kostelů

 

 

Svatomartinské posvícení 2017

Srdečně Vás zveme na

Den pro podlipnické kostely & Svatomartinské posvícení

Sobota 11. listopadu 2017

13:00 – Hospoda U Muchů

„Nebojte se!“ Jaké strachy a obavy provází náš život?

Duchovní obnova s P. Filipem Boháčem OP určená nejen věřícím. Po přednášce bude příležitost ke svátosti smíření nebo osobnímu rozhovoru s knězem.

 15:30 – kostel sv. Martina v Dolním Městě

Mše svatá ke cti sv. Martina – celebruje P. Filip Boháč OP

16:30 – Zahájení svatomartinského lampionového průvodu u kostela sv. Martina.

17:00 – Hospoda U Muchů

„Kostel pro moderní dobu“ přednáška Ing. arch. Mgr. Norberta Schmidta s debatou

o stavbách Josipa Plečnika, Josefa Gočára, Pavla Janáka a Rudolfa Schwarze.
Kolik různých podob může mít hledání adekvátního výrazu a uspořádání sakrální stavby? Na čem všem záleží a nezáleží?

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt je architekt, redaktor kulturně-teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF Univerzity Karlovy v Praze. V AP atelieru Josefa Pleskota spolupracoval mimo jiné na projektech obnovy Studentského kostela sv. Rodiny v Českých Budějovicích nebo kaple Parlamentu České republiky. Sám je autorem schrány a úpravy místa posledního odpočinku P. Josefa Toufara v Číhošti a Nového kříže pro věž Sv. Jakuba v Kutné Hoře. Z kraje tohoto roku vyšla v nakladatelství Triáda jeho kniha Přímluva za současnost – Umění v sakrálním prostoru.

 20:00 – Hospoda U Muchů

Svatomartinské posvícení

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť

Srdečně Vás zveme na

Den pro podlipnické kostely a Svatomarkétská pouť
15.- 16. července 2017

Kostel sv. Markéty v Loukově
sobota

10:00 – Poutní mše svatá ke cti sv. Markéty – celebruje Otec biskup Václav Malý

11:00 – Uvedení nové knihy Miloše Doležala Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště po 65 letech

17:00 – Benefiční koncert Scherzi musicali (G. Ph. Telemann, C. Fr. Abel, C. H. Graun, G. Fringer a   další) učinkují: Marie Larsen (viola da gamba), Mélusine de Pas (viola da gamba),
Ulrik Gaston Larsen (barokní loutna)

20:30 – Nešpory – modlitba na prahu noci

program pro děti:
16:00 -18:00 Kostel všemi smysly / povede Zuzana Minářová / sraz před kostelem

Podlipnické kostely sv. Markéty v Loukově, sv. Martina v Dolním Městě a sv. Jiří v Řečici budou v sobotu otevřeny pro veřejnost od 14 do 16:45

neděle
10:00 – Mše svatá – celebruje P. Pavel Veith

11:00 – Pěší pouť do Zahrádky (dobré boty a oběd s sebou) / trasa bude schůdná i pro rodiny s dětmi. Odvoz řidičů zpět do Loukova k autům zajištěn.

15:00 – komentovaná prohlídka kostela sv. Víta v Zahrádce – Marek Hanzlík

I přes probíhající rekonstrukci komunikace na trase Dolní Město – Rejčkov bude příjezd ke kostelu sv. Markéty v Loukově od Dolního Města povolen, od Dobré Vody Lipnické a Rejčkova bude příjezd zajištěn přes objízdné trasy.

Přátelé podlipnických kostelů o. p. s. a farnost Lipnice nad Sázavou

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě – listopad 2016

Srdečně vás zveme na

Den pro podlipnické kostely a Svatomartinské posvícení v Dolním Městě

 

sobota 12. listopadu 2016

14:00 – komentovaná prohlídka kostela sv. Martina v Dolním Městě
15:00 – komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty v Loukově

14:00 – 16:00 Program pro děti: Legenda o sv. Martinovi – tvořivé dílny a hry sraz ve 14:00 před kostelem sv. Martina v Dolním Městě

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

16:00 – mše svatá ke cti sv. Martina celebruje P. Tomáš Fiala
17:00 – benefiční koncert „Malovaný klášter“ – písně a balady: Prokop Hodina (housle), Jiří Hodina (zpěv, housle)

Pořádají Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. a farnost Lipnice nad Sázavou.