Svatomartinské posvícení 2017

Srdečně Vás zveme na

Den pro podlipnické kostely & Svatomartinské posvícení

Sobota 11. listopadu 2017

13:00 – Hospoda U Muchů

„Nebojte se!“ Jaké strachy a obavy provází náš život?

Duchovní obnova s P. Filipem Boháčem OP určená nejen věřícím. Po přednášce bude příležitost ke svátosti smíření nebo osobnímu rozhovoru s knězem.

 15:30 – kostel sv. Martina v Dolním Městě

Mše svatá ke cti sv. Martina – celebruje P. Filip Boháč OP

16:30 – Zahájení svatomartinského lampionového průvodu u kostela sv. Martina.

17:00 – Hospoda U Muchů

„Kostel pro moderní dobu“ přednáška Ing. arch. Mgr. Norberta Schmidta s debatou

o stavbách Josipa Plečnika, Josefa Gočára, Pavla Janáka a Rudolfa Schwarze.
Kolik různých podob může mít hledání adekvátního výrazu a uspořádání sakrální stavby? Na čem všem záleží a nezáleží?

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt je architekt, redaktor kulturně-teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF Univerzity Karlovy v Praze. V AP atelieru Josefa Pleskota spolupracoval mimo jiné na projektech obnovy Studentského kostela sv. Rodiny v Českých Budějovicích nebo kaple Parlamentu České republiky. Sám je autorem schrány a úpravy místa posledního odpočinku P. Josefa Toufara v Číhošti a Nového kříže pro věž Sv. Jakuba v Kutné Hoře. Z kraje tohoto roku vyšla v nakladatelství Triáda jeho kniha Přímluva za současnost – Umění v sakrálním prostoru.

 20:00 – Hospoda U Muchů

Svatomartinské posvícení